Podpořte nás

Hmotné a nehmotné dary:

Finanční či (ne)hmotné dary nám pomáhají v značné míře proměnit naše vize v realitu. Ctíme právo dárce na určení účelu, ke kterému má být dar využit a  jsme proto otevřeni i cílenému dárcovství. Jakákoliv, tedy i drobná, podpora nás posune o kus dál.

Nejvíce využijeme ty prostředky, které nám usnadní či vůbec umožní realizaci stavebních plánů a tradičních akcí. Příkladem může být darování: stavebního materiálu, funkčního pracovního nářadí, ochranných pomůcek pro dobrovolníky, potravin a nápojů na kulturní a dobrovolnické akce, zapůjčení či darování přístrojů, hardware i software komponent, exponátů do muzea, nábytku, filmových, fotografických, tiskařských či grafických služeb.

Chcete-li využít daňového zvýhodnění dárců, nezapomeňte nás kontaktovat - rádi vám vystavíme potvrzení o daru. Po vzájemné domluvě zveřejníme vaše jméno či logo v seznamu dárců na webových stránkách, v publikacích či propagačních materiálech konkrétních akcí.

Finanční dary:

Pro jednorázové či pravidelné příspěvky můžete použít náš účet:  2200796321/2010, Propolis z. s.

Naši partneři