Home

Kdo jsme

Sdružení Propolis je skupina přátel, která postupně vznikla kolem dění a obnovy pivovaru ve Chříči na pomezí severního Plzeňska a Křivoklátska. Naším cílem je vybudovat zde místo, kde se setkávají lidé se zájmem o historii, umění, krajinu, tradice a řemesla. Chceme vytvořit inspirativní místo, kde se dobře  žije.

Do pivovaru jsme zavítali v roce 2009, hledajíce dobrou pirátskou základnu pro naše plány. Areál byl tehdy v devastovaném stavu a jen díky nezištné pomoci stovek dobrovolníků a podpory řady drobných i větších dárců se podařilo budovu pivovaru zrekonstruovat a vrátit technologie, potřebné k vaření piva: V roce 2014 byl přestavěn prostor pivovaru a na festivalu Křič Fest slavnostně požehnána pivovarská varna. Pivovar tak v roce 2015 obnovil k naší radosti svoji činnost - více informací o pivu a sociální firmě naleznete na jeho stránkách.

Obnovili jsme masopust, svatonepomuckou pouť, rorátní zpěvy v kostele. Kus po potoce pod pivovarem jsme vyčistily bývalý sad, který jsme v jedné části obnovili a z druhé udělali tábořiště, kde pořádáme letní tábor i ho půjčujeme skautům pro jejich tábory. Navíc pořádáme v průběhu roku různé řemeslné dílny a kurzy.

Ve sladovně je od roku 2011 Muzeum každodennosti, v kterém se mohou návštěvníci seznámit se životem našich babiček, s příběhy místních řemeslníků a jejich životů v minulém století.

Od roku 2000 pořádáme jednou ročně hudebně-divadelní Křič Fest na zahradě areálu.

Rekonstrukce, budování a pořádání akcí probíhá za pomoci kamarádů a dobrovolníků, kteří do pivovaru v Chříči jezdí až z celého světa. Všem, kteří se na činnosti občanského sdružení Propolis podílejí, děkujeme!