Home

Kdo jsme

Sdružení Propolis je skupina přátel, která postupně vznikla kolem dění a obnovy pivovaru ve Chříči na pomezí severního Plzeňska a Křivoklátska. Naším cílem je vybudovat zde místo, kde se setkávají lidé se zájmem o historii, umění, krajinu, tradice a řemesla. Chceme vytvořit inspirativní místo, kde se dobře  žije.

Do pivovaru jsme zavítali v roce 2009, hledaje dobrou pirátskou základnu pro naše plány. Areál byl tehdy v devastovaném stavu a jen díky nezištné pomoci stovek dobrovolníků a podpory řady drobných i větších dárců se v posledních letech podařilo budovu pivovaru zrekonstruovat a vrátit technologie, potřebné k vaření piva: V roce 2014 byl přestavěn prostor pivovaru a na festivalu Křič Fest slavnostně požehnána pivovarská varna. Pivovar tak v roce 2015 obnovil k naší radosti svoji činnost - více informací o pivu a sociální firmě naleznete na jeho stránkách.

Ve sladovně je od roku 2011 Muzeum každodennosti, v kterém se mohou návštěvníci seznámit se životem našich babiček, s příběhy místních řemeslníků a jejich životů v minulém století.

Chříčská klubovna našla svůj domov v bývalé traktorové dílně a hostí pravidelné a i jednorázové volnočasové aktivity a vzdělávací pobyty.

Od roku 2000 pořádáme jednou ročně hudebně-divadelní Křič Fest na zahradě areálu.

Rekonstrukce, budování a pořádání akcí probíhá za pomoci kamarádů a dobrovolníků, kteří do pivovaru v Chříči jezdí až z celého světa. Všem, kteří se na činnosti občanského sdružení Propolis podílejí, děkujeme!

Podpořte nás

Finančního, či (ne)hmotného dary nám pomáhají v značné míře proměnit naše vize v realitu. Ctíme právo dárce na určení účelu, ke kterému má být dar využit a  jsme proto otevřeni i cílenému dárcovství. Jakákoliv, tedy i drobná, podpora nám pomůže posunout se o kus dál.

Hmotné a nehmotné dary:

Nejvíce využijeme ty prostředky, které nám usnadní  či vůbec umožní realizaci stavebních plánů a tradičních akcí. Příkladem může být darování: stavebního materiálu, funkčního pracovního nářadí, ochranných pomůcek pro dobrovolníky, potravin a nápojů na kulturní a dobrovolnické akce, zapůjčení či darování přístrojů, hardware i software komponent, exponátů do muzea, nábytek, tiskařské či grafické služby.

Chcete-li využít daňového zvýhodnění dárců, nezapomeňte nás kontaktovat - rádi vám vystavíme potvrzení o daru. Po vzájemné domluvě zveřejníme vaše jméno či logo v seznamu dárců na webových stránkách, v publikacích či propagačních materiálech konkrétních akcí.

Finanční dary:

Jednoduchý a přehledný způsob darování přes aktuální výzvu na portálu Darujme.cz

 

Pro jednorázové či pravidelné příspěvky můžete použít i náš účet:  2200796321/2010, Propolis z. s.

Naši partneři

obec Chříč    Plzeňský kraj tiskárna SignpekMojePlacky